Kalp Yetmezliği ve Siz Prof. Dr. Mete Alpaslan

Bu websitesi kalp yetmezliği hastalarına ve hasta yakınlarına sadece kalp yetmezliği hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Kalp yetmezliği ciddi bir hastalık olup tedavi takibinin mutlaka Kardiyoloji uzmanı tarafından yapılması önerilir.
Bu websitesinde verilen bilgiler doktor tedavisinin yerine geçmeyi amaçlamaz. Sadece bu websitesindeki genel bilgilere bakarak hastanızın tedavisine müdahale etmeniz kesinlikle önerilmez.Aspirin ve Kalp Yetmezliği

Sadece kalp yetmezliğiniz varsa (koroner damar tıkanıklığı veya başka bir hastalığınız da yoksa), Aspirin kullanmanın ek bir faydası yoktur.

Eğer kalp yetmezliğinin sebebi kalbi besleyen koroner damardaki tıkanmalar ve geçirilmiş kalp krizleri ise (ve Aspirin kullanımına engel olacak aktif kanama, allerjik reaksiyon, ya da başka bir tıbbi durumunuz yoksa) doktora sorarak Aspirin kullanmak faydalı olabilir.

Yeri gelmişken, Aspirin kullanımı ile ilgili yakın zamanda yayımlanmış olan 3 büyük çalışmadan da bahsedelim.

Aspirin’in hammaddesi olan salisilik asit eskiden Söğüt ağacından elde ediliyordu. Bu maddenin tedavi edici özelliği Sümerler zamanından bu yana binlerce yıldır biliniyordu. Aspirin (Asetil salisilik asit) 1899 yılında ticari olarak pazarlanmaya başlandıktan sonra birçok hastalıkta ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılmaya başlandı. 1950’li yıllarda yan etkisi daha az olan Acetaminophen/Paracetamol’ün geliştirilmesi ile birlikte Aspirin’in popülerliği azaldı. Ancak 1960 ve-70’li yıllarda Aspirin’in pıhtılaşmayı azaltıcı etkilerinin keşfedilmesi ile beraber Aspirin kullanımı tekrar yaygınlaştı. Bugüne kadar Aspirin ile ilgili çok sayıda çalışma yapıldı. Bunların bazıları küçük hasta gruplarını bazıları da çok sayıda sağlıklı insanı içeren çalışmalardı. Elbette hepsinde aynı sonuçlar çıkmadı. Bu konuda ses getiren üç büyük çalışma Ağustos ve Eylül 2018’de yayınlandı.

ASPREE çalışmasında 19114 kişinin dahil edildiği bilinen herhangi bir kalp-damar hastalığı bulunmayan 65 ve üzeri yaştaki sağlıklı kişilere günlük düşük doz (100 mg) Aspirin vermenin kalp ve damar hastalıkları gelişimini azaltmadığı, hatta ciddi kanama yapma riskinin arttığı bildirildi.

Şeker hastası olmayan ancak kalp damar hastalıkları için orta derece riskli olan ve henüz bir kalp damar hastalığı da bulunmayan 55 yaş üzerindeki kişilere düşük doz (günde 100mg) Aspirin verilmesi ile ilgili büyük bir çalışmanın sonuçları Ağustos 2018’de dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet’te yayınlandı. 12.546 kişinin incelendiği bu büyük çalışmaya göre, Aspirin sadece ilk ölümcül olmayan kalp krizi riskini azaltıyor ancak inme (felç) riskini azaltmıyor.

Peki henüz bilinen bir kalp-damar hastalığı bulunmayan şeker hastalarında durum nedir? Yine Ağustos 2018’de dünyanın önde gelen tıp dergilerinden olan New England Journal of Medicine’de bu konu ile ilgili büyük bir çalışmanın sonuçları yayınlandı. Yaşları 40’ın üzerinde olan 15.480 şeker hastasının incelendiği bu büyük çalışmada düşük doz (günde 100 mg) Aspirin ile damar hastalıkları gelişmesinin %12 azaldığı, öte yandan ciddi kanama riskinin %29 arttığı görüldü. Toplamda ise, damar hastalığındaki azalmanın getirdiği fayda, kanama riskindeki artış ile karşılanmış oldu. Bu çalışmadan çıkan bir başka sonuç da Aspirin alımının sindirim sistemi veya diğer kanser riskini azaltmadığı olmuştur. Oysa son zamanlarda Aspirin alımının kalın bağırsak kanseri riskini azaltabileceği ileri sürülmüştü.

Ağustos ve Eylül 2018’de yayımlanan bu üç büyük çalışma bize gösterdi ki henüz kalp-damar hastalığı veya inme geçirmemiş olan bireylerde günlük düşük doz aspirin kullanmanın bir faydası yok.

Öte yandan, daha önce kalp krizi geçirmiş olan veya kalp damar tıkanıklığı nedeniyle kalbine stent yerleştirilen ya da koroner bypass ameliyatı yapılmış olan hastalar farklı bir grubu oluşturuyor, Yukarıda bahsedilen üç çalışmanın sonuçları onlar için geçerli değil. Bu hastaların doktorlarına sorarak Aspirin kullanmaya devam etmesi öneriliyor (Aspirin kullanmaya engel bir durum varsa buna da yine hastanın doktoru karar verecektir).


Kaynaklar
ASPREE Çalışması - N Engl J Med. 2018 Oct 18;379(16):1519-1528
ASCEND Çalışması - N Engl J Med. 2018 Oct 18;379(16):1529-1539
ARRIVE Çalışması - Lancet 2018; 392: 1036–46